قوانین استفاده از سایت

         قرار داد روی دو برگه از سوی بلخ تکنولوژی انجام میشود، که یک برگه توسط دفتر امضا و به مشتری تحویل داده میشود و یک برگه دیگر با امضا مشتری نزد دفتر حفظ میگردد.

         تمامی تاریخ ایجاد، تاریخ قرارداد و تاریخ سررسید روی برگه قرار داد ذکر است که مشتری میتواند برای ریچارج وب سایت خود قبل از مدت معیینه یعنی یک ماه قبل از تاریخ سر رسید قرار داد اقدام به پرداخت دوره بعدی نماید، در غیر صورت سه ماه وب سایت مسدود میشود.

         وب سایت های که برای بار اول قرار داد میشوند از زمان آردر برای بلخ تکنولوژی صد در صد پرداخت میشوند، در صورت عدم رضایت مشتری در ادامه کار اگر مشتری اقدام به فسخ نماید باید 50 درصد پول را به عنوان مصارف بپردازد.

         مشتری بعد از ثبت وب سایت خود سه روز مهلت برای پرداخت وجه یا بل خود دارد در غیر صورت برای مدت مشخص شده یعنی سه ماه وب سایت مسدود میگردد.

         به هیچ وجه مشتری حق ندارد روی هاست از مواد و مسایل که خلاف قوانین اساسی و اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان و مواد های مشکوک شناسایی شده همانند ویروس و مواد خلاف شرع اسلامی استفاده نماید در صورت شناسایی چنین مورد مواد از هاست حذف و برای بار بعدی اخطار ارسال میشود در صورت بروز بعدی چنین مشکل وب سایت مسدود شده و به مراجع قانونی معرفی میشود.

         موارد تخنیکی یک وب سایت به سه بخش تقسیم میگردد که اول ثبت دومین یعنی نام سایت و دوم ثبت هاست یعنی فضای سایت و بخش سوم طراحی وب سایت یعنی قالب میباشد که از سوی بلخ تکنولوژی ترتیب و تهیه میشود و برای اطمینان خاطر مشتری پس از انجام سفارش و پرداخت کامل پول یک ساعت بعد نام سایت و تمامی راه ها و شفر های استفاده از هاست در اختیار مشتری قرار میگیرد.

         طراحی قالب زمان مشخص نداشته و نظر به فرمایش و زبان سایت نیاز به تکمیل فرایند کاری دارد که درین فرصت مشتری باید صبور بوده و با بلخ تکنولوژی همکار باشد.

         مراحل طراحی قالب و پشتیبانی میزبانی نظر به قرارداد و هم به ذوق مشتری انجام میابد تا زمانی که مشتری به اقناع برسد و یا اگر از بسته های استفاده کند که نیاز به برند سازی و سلیقه سازی نباشد بلخ تکنولوژی روی یک طرح تمامی سفارش را تکمیل و به هاست بارگذاری میکند.

         هرگاه از خدمات توافقی استفاده میکنین نیاز به پرداخت به بخش توسعه وب سایت خویش ندارید و یا اگر میخواهید همه روزه وب سایت شما بروز و آپدیت شود برای مراحل قانونی از بسته ماهوار توسعه وب سایت خریداری کنید در غیر صورت توسعه و آپدیت وب سایت به دوش خود مشتری میباشد.